रानगप्पा 04

रानगप्पा 04
0

रानगप्पा 04

या कार्यक्रमामध्ये किरण पुरंदरे यांनी पाऊसा पक्षी किंवा ब्रेनफीवर बर्ड ची माहिती दिऊन त्याची आवाज कशी असते हे सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/0/d/2/1514282ae36e6237e23edf336b57f1da9e7d4731be7c67beeec55168b9a94.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune