अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 02

अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 02
0

अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 02

या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि हात चालाकी या विषयावर चर्चा करून लोकांचे प्रश्नांचे उत्तर दिले आहे।

https://files.metastudio.org/media/c/4/c/4dab06ae7a4ad719b302fd2584a3aa29f8f8b400ea7c496b4d1c0a7e844a3.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune