आम्ही असे घडलो:डॉ. संचेती

आम्ही असे घडलो:डॉ. संचेती
0

आम्ही असे घडलो:डॉ. संचेती

या कार्यक्रमामध्ये डॉ. संचेती यांनी त्यांचे जीवनाची जडण-घडण कसे घडले, विद्यार्थ्यांना योगासनाचे फायदे आणि सर्व विषयातील करून घ्या असा त्यांनी सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/e/5/7d3a50f97ebe4e5baad58a315bee01aeedff7e948f02f6bcdeeb5be5dd136.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune