ज्ञान विज्ञान भाग 02

ज्ञान विज्ञान भाग 02
0

ज्ञान विज्ञान भाग 02

या कार्यक्रमामध्ये डाक्टर स्नॉव नी दूषित पाणी द्वारा रोग होते ची खोज केली आणि शुद्ध आणि अशुद्ध पाणी फायदे तोडे ची माहितीत दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune