अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 01

अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 01
0

अंधश्रद्धा निर्मूलन भाग 01

या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि हात चालाकी या विषयावर चर्चा करून लोकांचे प्रश्नांचे उत्तर दिले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune