संगणकाची तोंड ओळक 02

संगणकाची तोंड ओळक 02

या कार्यक्रमामध्ये संगणक चे अक्सेसरीज पेंट ब्रश चा वापर कशा करायची हे सांगितले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune