सोपे विज्ञान 11

सोपे विज्ञान 11
0

सोपे विज्ञान 11

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना घरगुती मोटार बनवायला शिखवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune