आम्ही असे घडलो:राम गबाले

आम्ही असे घडलो:राम गबाले

या कार्यक्रमामध्ये राम गबाले यांनी त्यांचे जीवनाची जडण-घडण कसे घडले आणि चित्रपटाची सुरूवात कशी झाली याह बदल माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune