सोपी चित्रकला 19

सोपी चित्रकला 19

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी विभिन्न आकारा पासून चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune