सोपी चित्रकला 05

सोपी चित्रकला 05

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी चौकोन पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/8/2/57ee0b71e145b3872dd5863b6b8e337dd93922429e7595977b1621b6b2de8.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune