म्यूज़िकल साउंड

म्यूज़िकल साउंड

या कार्यक्रमात कॉरगैटिड पाईप वापरून वेग वेगवेगळे आवाज काढण्याची माहती दिली आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta