म्यूज़िकल साउंड

म्यूज़िकल साउंड
0

म्यूज़िकल साउंड

या कार्यक्रमात कॉरगैटिड पाईप वापरून वेग वेगवेगळे आवाज काढण्याची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/5/5/2/70f61821672d550c5d2cf2e97409a765ff639826d145753b8cc9435b3b121.mp4

License: None
Source: Arvind Gupta