सोपी चित्रकला 10

सोपी चित्रकला 10

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी रेषा चा वापर करून चित्र काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/9/1/2/0deed05b8ba7e209c21601637cf6136ad73ea0fde81ee8f4dc3593b73b92b.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune