ब्रूम स्त्रीक मॉडेल्स

ब्रूम स्त्रीक मॉडेल्स
0

ब्रूम स्त्रीक मॉडेल्स

या कार्यक्रमात खराटा पासून भूमितीय आकृतियांची 3 डी मॉडेल्स बनवण्याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/5/1/0/057ac95e8642f848b946bb5f42b2a7e00d3b57cb2d430602169805f017429.mp4

License: None
Source: Arvind Gupta