रानगप्पा 08

रानगप्पा 08

या कार्यक्रमामध्ये किरण पुरंदरे नी गरुड़ पक्षी ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/0/2/b/e905ea257f9e994881733abaf07846bd8294d67fdb2c676c9b5ce44352714.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune