आमची गाणी आमच्या गोष्टी

आमची गाणी आमच्या गोष्टी
0

आमची गाणी आमच्या गोष्टी

या कार्यक्रमामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी गाणे द्वारे गोष्ट सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/d/b/f/6dfb9c80e44f40b6ec2e637cdc6693d92193efc5140d1ea1c9183223b490c.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune