सोपी चित्रकला 22

सोपी चित्रकला 22

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/1/1/4/4045f87b89564486e98b867baa87e9b945d5c0303a1eb45a901389ac99a69.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune