बर्नोली बॅग

बर्नोली बॅग
0

बर्नोली बॅग

या कार्यक्रमामध्ये बर्नोली चा सिद्धांत वर आधारित बर्नोली बॅग मध्ये हवा भरणे ची क्रिया करून त्याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/b/7/1/587dbb3e7d7a6f2f23701e6bbefde0297f6848dc12bc0e83972e7c385e87e.mp4

License: None
Source: Arvind Gupta