सोपे विज्ञान 14

सोपे विज्ञान 14

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना ज्वर तापमापी ची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune