सोपी चित्रकला 06

सोपी चित्रकला 06

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी त्रिकोण पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune