आंतरेंदि्रये

आंतरेंदि्रये
0

आंतरेंदि्रये

या कार्यक्रमामध्ये आंतरेंदि्रये ह्रदय, फुफ्फुस आणि मेंदू चे कार्य महत्त्व ची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune