सोपी चित्रकला 15

सोपी चित्रकला 15
0

सोपी चित्रकला 15

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती ने नारळ आकृती चा वापर करून विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune