बोयल्स बल्लून्स

बोयल्स बल्लून्स
0

बोयल्स बल्लून्स

या कार्यक्रमा मध्ये वायु चा सिद्धान्त वर आधारित बोयल्स बल्लून्स प्रयोग करून दाखवले आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta