संगणकाची तोंड ओळक 04

संगणकाची तोंड ओळक 04

या कार्यक्रमामध्ये संगणक चे अक्सेसरीज वर्डपॅड चा वापर कशा करायची हे सांगितले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune