कार्यात्मक व्याकरण 02

कार्यात्मक व्याकरण 02

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना समानार्थी आणि विरूध्दार्था शब्दांची ओढक कशी करा हे कृती द्वारे सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/e/a/e/2684b9bc6632d0edfeb5b639a68e4ba4fe2db8fea59fb503970ea18eef189.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune