बॉटल बॅग

बॉटल बॅग
0

बॉटल बॅग

या कार्यक्रमामध्ये वस्तू ठेव्याला बॉटल बॅग बनवण्याची ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/3/3/a968eb5ca76998029ab68361a42a7e2253739fa9f722bbc9ebfef03775790.webm

License: None
Source: Arvind Gupta