सीडी गायरो

सीडी गायरो
0

सीडी गायरो

या कार्यक्रमामध्ये जुनी सीडी पासून गायरसकोप बाणवनेची माहिती दिली आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta