सोपी चित्रकला 12

सोपी चित्रकला 12
0

सोपी चित्रकला 12

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती ने एक रेषा चा वापर करून आनन्दी, दुखी आणि विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune