ब्लॅाक बॉटल सोलर हीट

ब्लॅाक बॉटल सोलर हीट
0

ब्लॅाक बॉटल सोलर हीट

या कार्यक्रमामध्ये ब्लॅाक बॉटल सोलर हीटर प्रयोग द्वारे काळे रंग ची उष्णता शोषण करण्या ची माहिती दिली आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta