वर्तुळ 03

वर्तुळ 03
0

वर्तुळ 03

या कार्यक्रमामध्ये स्पर्शिका आणि वृत्तछेदिका याची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune