वर्तुळ 01

वर्तुळ 01
0

वर्तुळ 01

या कार्यक्रमामध्ये स्पर्शिका, वृत्त छेदिका आणि वर्तुळा ची गुणधर्म सांगितले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune