सोपी चित्रकला 17

सोपी चित्रकला 17
0

सोपी चित्रकला 17

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी ओ अक्षर पासून विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/b/1/6c495d2cb652cae6a201feb6c814ed0b85e1b0d1355bf9613bb9d9d03271a.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune