ज्ञान विज्ञान भाग 03

ज्ञान विज्ञान भाग 03
0

ज्ञान विज्ञान भाग 03

या कार्यक्रमामध्ये स्थायू पदार्थाच्या वितरण, पाणी काढणे साठी पम्पा चे कार्य आणि वनस्पती मध्ये हरितद्रव ची माहितीत दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/c/8/f0776e6472ea6b5bf4e1caaf2e48cf04da51c14b784e056482389ffba6fbf.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune