सोपी चित्रकला 01

सोपी चित्रकला 01

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी गोल पासून चित्र काढणे याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/2/6/a1c55d61e94fb00430bc1690ce49501f3d4d9c351aa2120abff5cbe257ebe.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune