असे बनते वर्तमानपत्र

असे बनते वर्तमानपत्र
0

असे बनते वर्तमानपत्र

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना वर्तमानपत्र कसा बनते आणि त्याचे महत्त्व, उपयोग ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/8/3/6/fd068dac3d88ba3a405dd83d988236de36d2ea617bac2ea89f56bbf6891b5.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune