चला करू या योगासने 02

चला करू या योगासने 02
0

चला करू या योगासने 02

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना त्रिकोणासन, पादहस्तासन, उत्कटासन, वृक्षासन आणि शवासन ची कृती करून यांचे फायदे सांगितले आहे।

https://files.metastudio.org/media/e/4/b/3698bc842a5d5b052e8e8e0b92d4f8f79c654154c0c02e0a05290ac91b20e.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune