मॅग्नेटिक स्केलेटॉण

मॅग्नेटिक स्केलेटॉण
0

मॅग्नेटिक स्केलेटॉण

या कार्यक्रमात मॅग्नेटिक तत्वावर आधारित अधांतरीत तरंगणाऱ्या सापळा बाणवनेची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/5/c/4/e4b2e3102c348dd8f2218fb02efffbbd4ec32814e3109627f03a234d50eca.mp4

License: None
Source: Arvind Gupta