सीडी हॉव्हरकराफ्ट

सीडी हॉव्हरकराफ्ट
0

सीडी हॉव्हरकराफ्ट

या कार्यक्रमामध्ये जुनी सीडी पासून हॉव्हरकराफ्ट बाणवनेची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/7/d/e/b6100f50c87ce06fcb3ac1fdf18e62847ab56b5c885b58d90eb2f063d5cb1.webm

License: None
Source: Arvind Gupta