सोपी चित्रकला 08

सोपी चित्रकला 08

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी फुऊलांचे चित्र काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/3/c/4/5d0e92e4ddb3a3e6736c25c1524f0ecd5f161558c2199ac9aee9792121f3f.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune