बेरीज

बेरीज
0

बेरीज

या कार्यक्रमामध्ये एक अंकांची बेरीज करणे ची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/9/5/8c7fb70bb615b00144e5e8cdd1c8ab79ebab8e6bab8c09f4acb6bc8018d28.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune