गणित 09

गणित 09
0

गणित 09

या कार्यक्रमामध्ये दोन अंकी संख्ये ची हातचा ची बेरीज याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/4/3/8/016711070430879e0ed3d41a631c5cc64d273a6838f64482a16cda21fc04b.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune