मॅग्नेटिक स्लॉव स्लाइड

मॅग्नेटिक स्लॉव स्लाइड

या कार्यक्रमात अलुमिनियम प्लेट वर मॅग्नेट चा परिणाम प्रयोग करून दाखवले आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta