गणित 05

गणित 05
0

गणित 05

या कार्यक्रमामध्ये शुन्य सँख्या च अर्थ आणि महत्व याची माहिती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/9/0/e/f06c72f6b46ad735afb1fbe7ebb3f3665577304a6195d5ff5133713b7c1b1.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune