सोपी चित्रकला 13

सोपी चित्रकला 13
0

सोपी चित्रकला 13

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती ने रेषा चा वापर करून प्राणी चे विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune