आपला स्थानिक कारभार

आपला स्थानिक कारभार

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका चे कार्य ची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune