आकृती आणि आकार

आकृती आणि आकार
0

आकृती आणि आकार

या कार्यक्रमामध्ये भूमिती आकृती आणि त्यांचे आकाराची माहिती दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune