कॉंवेकशन करन्ट

कॉंवेकशन करन्ट
0

कॉंवेकशन करन्ट

या कार्यक्रमात कॉंवेकशन करन्ट द्वारे पाण्यातील ज्वालामुखी चा प्रयोगदाखवले आहे।

License: None
Source: Arvind Gupta