फ्लापंपींग बटरफ्लाय

फ्लापंपींग बटरफ्लाय
0

फ्लापंपींग बटरफ्लाय

या कार्यक्रमात कागदाचा पंख फड्फडवणारा फुलपाखरू बनवण्याची माहती दिली आहे।

https://files.metastudio.org/media/3/d/9/aaf5ae932309d0ea6552e95f0752b180e3b013c50ba5e95c299fbd3c098dc.webm

License: None
Source: Arvind Gupta