सोपी चित्रकला 18

सोपी चित्रकला 18
0

सोपी चित्रकला 18

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना सोप्या रिती नी एम वर्णमाला पासून विभिन्न चित्र काढायला शिकवले आहे।

https://files.metastudio.org/media/2/5/2/c781ccdc2d008c36b5de2ec9c73ea774964c0b398a7054d85b513685ab880.mp4

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune