चला करू या योगासने 04

चला करू या योगासने 04
0

चला करू या योगासने 04

या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांना हलासन, चक्रासन, नौकासन, मकरासन आणि भुजंगासन ची कृती करून यांचे फायदे सांगितले आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune