ज्ञान विज्ञान भाग 04

ज्ञान विज्ञान भाग 04
0

ज्ञान विज्ञान भाग 04

या कार्यक्रमामध्ये वनस्पती चे खोळ, मूळ आणि अन्न नलिका चे कार्य याची माहितीत दिली आहे।

License: CC-BY-SA 4.0 unported
Source: SIET, Pune